İyi yaptığın şeyin herkesçe bilinmesini sağla

Eli Acıman

Tükiye'nin İlk Reklamcısı